L’Ivace concedeix ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis que poden aconseguir fins al 85% del cost

119
IVACE.

-Es donen suport a les mesures d’eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació que comporten una millora de la lletra de qualificació energètica

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, ha posat en marxa un programa d’ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, dotat amb un total 25.900.000 euros. L’objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, en la mesura en que les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària; i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

El termini per a la presentació de sol·licituds està oberta des del passat dia 17 de desembre i finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d’actuació i de l’ús de l’edifici. A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D’aquesta forma, el percentatge d’ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

Les ajudes es podran incrementar en els següents casos: quan es recuperen els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals, entre altres; quan s’apliquen actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO₂, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida; o be, s’aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmica.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l’habitatge o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici reduirà el seu consum d’energia al voltant d’un 30%, segons les dades de Ivace Energia. Cal recordar que l’etiqueta energètica que determina el comportament energètic abasta de la A (més eficient) a la G (menys eficient).

Poden beneficiar-se tant persones particulars com comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (AQUEIX), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques. Així mateix, no seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l’any 2007 o posterior a aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.