Les temperatures a Morella en gener

72
Les fotos. Així ha nevat a Morella
Les fotos. Així ha nevat a Morella

Durant el primer mes de l’any a Morella s’han viscut grans oscil·lacions en les temperatures. De eixa forma, cal assenyalar que ha hagut dies on les temperatures màximes es situaven per damunt dels catorze graus, mentre que altres aquestes no superaven els quatre graus. Així mateix, quant a les temperatures mínimes cal senyalar que aquestes no han baixat dels -2ºC.


El màxim de precipitacions es va donar el cap de setmana dels reis. A més, també es important assenyalar el temporal de precipitació en forma de neu que va arribar a morella els dies 25 i 26 de gener.

Si comparem aquestes dades amb les recollides durant gener de 2017, es troba que la temperatura mitjana màxima va ser de 17ºC i mínima de -7,4ºC.