Les proves per a obtindre el títol de Batxillerat per a les persones adultes seran el 21, 22 i 23 de març de 2024

109
PUBLICITAT
  • Poden presentar-se les persones que, com a mínim, en 2024 complisquen 20 anys
  • El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció serà del 8 al 23 de gener
  • Estes proves es duran a terme en un institut de cada província de la Comunitat 
     

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha convocat la prova del curs acadèmic 2023-2024 i ha dictat les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de 20 anys puguen obtindre directament el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Les proves es realitzaran els dies 21, 22 i 23 de març de 2024 en tres seus: IES Platja Sant Joan, d’Alacant; IES Politècnic, de Castelló de la Plana: i IES Lluís Vives, de València.

El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció serà del 8 al 23 de gener. Podran inscriure’s les persones que complisquen, com a mínim, 20 anys en 2024 i que no estiguen matriculats en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment de fer la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2024.

Per a agilitzar el procediment d’inscripció i de gestió de la prova, el tràmit de presentació d’instància i documentació adjunta es podrà fer telemàticament, o bé de manera presencial o per correu postal, i caldrà dirigir-se en tots els casos a la direcció territorial competent en matèria d’educació en què es vulga realitzar la prova. 

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, les direccions territorials faran públiques les llistes provisionals de les persones admeses i excloses distribuïdes per demarcacions.