Les proves d’accés per a cursar ensenyaments esportius es duran a terme del 15 al 18 de setembre

581
PUBLICITAT

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les proves de caràcter específic per a l’accés a les diferents titulacions i cicles dels ensenyaments esportius per als dies 15, 16, 17 i 18 de setembre. Així mateix, s’ha publicat en el DOGV el calendari complet i el procediment per a l’admissió i la matriculació en aquestes titulacions esportives.

El període d’admissió i d’inscripció a les proves serà del 20 al 29 de juliol i de l’1 al 4 de setembre, els quatre inclosos. Davant de la situació originada per la pandèmia COVID-19, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha habilitat la possibilitat de remetre les sol·licituds d’inscripció i la documentació requerida per correu electrònic a la secretaria dels centres docents on es vol fer la prova, per tal d’evitar desplaçaments per a presentar-les als centres docents.

En la mateixa resolució de la convocatòria publicada en el DOGV es troben els models de sol·licitud i es detallen els centres docents examinadors de les proves específiques d’accés, així com l’adreça de correu electrònic i l’adreça del centre al qual s’enviaran les sol·licituds d’inscripció.
La data exacta, el lloc de realització i l’horari de cada prova específica seran comunicats pel centre que imparteix l’ensenyament corresponent, on s’oferisquen les diferents modalitats esportives.

Finalment, una vegada superades les proves, el període per a la formalització de la matrícula per a l’alumnat de cicle final de grau mitjà i cicle superior de grau superior comprendrà del 21 al 25 de setembre, mentre que el de l’alumnat de cicle inicial de grau mitjà serà de l’1 al 8 d’octubre.
Així, les titulacions que es cursaran en els centres públics valencians durant el curs 2020-2021 pertanyen a les modalitats esportives següents: atletisme, bàsquet, handbol, busseig esportiu, esgrima, futbol, futbol sala, hípica, muntanya i escalada, salvament i socorrisme i vela.

Les titulacions en ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l’exercici de la seua activitat professional en escoles i centres d’iniciació esportiva, patronats de l’esport, empreses de serveis relacionades amb l’activitat física i l’esport, clubs, associacions i federacions esportives i en activitats extraescolars de centres docents.