Les prestacions per maternitat, exemptes de l’IRPF

401
Les prestacions per maternitat, exemptes de l'IRPF
Les prestacions per maternitat, exemptes de l'IRPF
PUBLICITAT

El Tribunal Suprem ha dictaminat que la prestació per maternitat a càrrec de la Seguretat Social es troba exempta de l’IRPF. Així mateix, les prestacions públiques per naixements, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec o orfandat també ho estaran.

Aquells interessats podran reclamar la devolució de les quantitats pagades presentant un escrit de “sol•licitud de rectificació d’autoliquidació d’IRPF i devolució de prestació per maternitat”. Es podrà reclamar l’import de 2014, 2015, 2016 i 2017.

A partir d’ara la prestació queda exempta d’IRPF.

+Info: https://drive.google.com/open?id=1moAC7DezcyD1cADCAKsuoXdozg2ZAN4g