Les prestacions per maternitat, exemptes de l'IRPF
Les prestacions per maternitat, exemptes de l'IRPF

El Tribunal Suprem ha dictaminat que la prestació per maternitat a càrrec de la Seguretat Social es troba exempta de l’IRPF. Així mateix, les prestacions públiques per naixements, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec o orfandat també ho estaran.

Aquells interessats podran reclamar la devolució de les quantitats pagades presentant un escrit de “sol•licitud de rectificació d’autoliquidació d’IRPF i devolució de prestació per maternitat”. Es podrà reclamar l’import de 2014, 2015, 2016 i 2017.

A partir d’ara la prestació queda exempta d’IRPF.

+Info: https://drive.google.com/open?id=1moAC7DezcyD1cADCAKsuoXdozg2ZAN4g