Les petites explotacions agràries podran cremar els residus

326
PUBLICITAT
  • Agricultura ha publicat les instruccions de l’ús del foc en les cremes agrícoles i forestals en explotacions de dimensions reduïdes que suposa tornar a la situació prèvia

La Conselleria d’Agricultura ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la nova resolució que aprova les instruccions per a l’ús del foc en la crema de residus agrícoles i forestals en explotacions agràries de dimensions reduïdes. Aquesta disposició deixa sense efecte les resolucions anteriors.

La resolució defineix les explotacions de dimensions reduïdes i les microexplotacions agràries sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, és a dir, aquella empresa que dona treball a menys de 50 persones o que tinga un volum de negocis anual que no supere els 10 milions d’euros.

Explotacions de dimensions reduïdes

Els micros i xicotetes explotacions agràries en municipis sense pla local de cremes, a menys de 500 metres de terreny forestal podrà cremar els residus, però requereix autorització de la Conselleria d’Agricultura. S’hauran de tramitar en la web. Quan l’explotació supere els 500 metres de distància de terreny forestal, i sempre que no contradiga la normativa municipal, no es requereix autorització.
En el cas de municipis que compten amb un pla local de cremes, es regiran per aquest.

Grans explotacions

Les grans explotacions agràries, més de 50 empleats i volum de negoci anual superior a 10 milions d’euros, no els està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. No obstant això, de manera excepcional, es podrà sol·licitar autorització a la direcció territorial competent per motius fitosanitaris o per prevenció d’incendis forestals.

A més, s’aclareix la vigència i la continuïtat dels plans locals de crema regulats en la Llei 3/1993 forestal de la Comunitat Valenciana, i es poden presentar, els ajuntaments que així ho consideren, nous documents de planificació d’aquesta activitat.

Cal recordar que el 2 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 30/2022, per la qual es regula el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes. Aquesta nova redacció suposa un canvi substancial en la regulació de les cremes agrícoles, ja que les explotacions de dimensions reduïdes no apliquen la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Això suposa tornar a la situació prèvia i es poden realitzar les cremes de residus agrícoles per al cas de les microexplotacions agràries amb l’autorització necessària quan es facen a menys de 500 metres de terreny forestal per motius de prevenció d’incendis forestals.

Règim especial en L’Albufera

La resolució regula també el règim especial per a la gestió de residus agrícoles procedents de restolls i palla de l’arròs en la zona del Parc Natural de l’Albufera. Es permet, prèvia autorització de la Direcció Territorial de València, la crema d’aquests residus entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, únicament en nivell de preemergència 1.