Les fotos. Vesprada de bous a la Torre d’En Besora

60

VA SER NOTÍCIA A DIADIA