Les fotos. Pressa de possessió de Víctor Fabregat i el nou consistori a Culla

VA SER NOTÍCIA A DIADIA