Les fotos. Portell incomunicat

205

L’Ajuntament de Portell ha confirmat que tots el accesos al poble estan tallats des de l’Anglesola, La Cuba, Cinctorres i Vilafranca.