Les fotos: Les Creus al calvari de Vilafranca

291

4LesCreus 3LesCreus 1LesCreus