Arbre partit per un llamp

FONT SERRITO2

LLAMP2

SERRITO