Les fotos. L’Ajuntament i el Clergat obrin el novenari festiu del 54 Sexenni de Morella
Les fotos. L’Ajuntament i el Clergat obrin el novenari festiu del 54 Sexenni de Morella