Les fotos. La plantà de la barraca a Vilafranca

408