Les fotos. La neu a Sant Joan Nepomucé de La Serratella

157
La neu a Sant Joan Nepomucé de La Serratella