Les fotos. La neu a Culla

196

Fotos: Víctor Fabregat