Les fotos. La neu a Culla

77

Fotos: Víctor Fabregat