Les fotos. La neteja de carrers a Benassal

335

L’Ajuntament ha contractat pales per netejar els principals vials del poble i donar servei als veïns.