Les fotos. Exposició de la I Jornada Pictòrica d’Ares del Maestrat

127
Exposició I Jornada Pictòrica a Ares (9)