Les fotos. Així va ser la missa del corpus a Morella

223