Les EDAR de Castelló eviten l’abocament de 4.800 tones de substàncies contaminants al medi

131

El funcionament continuat de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) han evitat que s’aboquen més de 4.800 tones de substàncies contaminants al medi de la província de Castelló. La Diputació de Castelló, entitat que gestiona les EDAR, ha facilitat al llarg de 2020 el servei de tractament d’aigües residuals a més de 67.500 habitants d’un total de 101 municipis de menys de 5.000 veïns. 

Des del govern provincial s’ha manifestat que un dels objectius de la present legislatura és connectar tots els nuclis poblacionals, així com els disseminats, a la xarxa de sanejament d’aigües amb la intenció de protegir les reserves hídriques que s’acumulen als aqüífers i que suposen un 70% del total a tot el territori valencià. 

Durant l’any 2021 es preveu posar en marxa quatre noves estacions depuradores a la província de Castelló, concretament en Matet, Pavías, l’Alforí i El Ballestar.