Les activitats de temps lliure i oci educatiu de l’IVAJ es posen en marxa amb la fase 3

657
Fase 3
Fase 3
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Les activitats s’organitzen en grups estables de 10 persones, amb monitor o monitora inclosos

Les activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a la infància i l’adolescència es posen en marxa amb l’entrada en vigor de la fase 3 de la desescalada, segons la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que regula la transició a la nova normalitat dels serveis i programes dependents del Institut Valencià de Joventut (IVAJ).

El pla de transició regula les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil, concretament a les escoles d’estiu i campaments urbans, sense pernoctació; en els campaments, colònies, rutes per etapa i camps de voluntariat, amb pernoctació, així com les activitats en Centres d’Informació i Animació Juvenil (CIAJ), cases de joventut i centres juvenils i en els serveis i programes de l’IVAJ per a joves i entitats.

La resolució estableix que, en la fase 3, en les activitats en escoles d’estiu i campaments urbans i en aquelles activitats on es produïsca pernoctació, podrà haver-hi un màxim de 250 persones participants, quan l’activitat siga a l’aire lliure, i d’un màxim de 100 participants o un 75% de l’aforament en espais tancats amb ventilació.

Així mateix, és obligatori que l’entitat promotora dispose d’un pla de contingència o d’un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19 i que s’adaptarà al projecte i a l’espai on es durà a terme l’activitat.

Respecte a les condicions organitzatives, la divisió interna dels i les participants de qualsevol activitat serà en grups estables d’edat de fins a 10 membres, que inclouran participants i una persona amb titulació de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT) o equivalent.

L’ús d’espais comuns s’establirà per torns i s’extremaran les mesures d’higiene i prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit de l’oci educatiu.

L’IVAJ habilitarà un pla de formació ‘online’ en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l’àmbit de l’oci educatiu, i que serà obligatori per a totes aquelles persones que vagen a treballar com a monitor o monitora d’activitats de temps lliure.

Les activitats en espais tancats es duran a terme garantint les mesures de distància física mínima de metre i mig entre els diferents grups de 10 persones, i sempre assegurant que el nombre de participants no supera en un terç la capacitat màxima habitual del local.

En les activitats amb pernoctació i transport, les condicions s’adaptaran al que establisquen a cada moment les autoritats competents. Així mateix, les activitats de menjador, dutxes, eixides, etc. seran temporalitzades partint dels mateixos grups estables i seguint les normes i mesures adoptades en cada cas per la propietat o autoritat competent.

Les activitats puntuals de la programació que requerisquen personal especialitzat (suport d’anglés, artístic, dansa, aventura, etc.) estan permeses mantenint les mesures de distància física i protecció corresponents.

El personal d’aquestes activitats haurà de maximitzar els protocols de neteja, prèviament i posteriorment, a l’activitat de cada grup.

Centres d’Informació i Animació Juvenil

Els centres d’informació i animació juvenil, així com les cases de joventut i els centres juvenils, mantindran en la fase 3 els serveis d’atenció i informació digital i la cita prèvia per a serveis d’informació i orientació.

L’entitat promotora tindrà desenvolupat un pla de contingència o un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19 i s’adaptarà al projecte i l’espai on es durà a terme l’activitat.

Les activitats i condicions organitzatives mantenen grups estables de fins a 10 membres, inclòs monitor o monitora. Les activitats es realitzaran en espais a l’aire lliure o en els espais tancats amb ventilació i sempre garantint les mesures de distància física. Si no és possible, s’haurà d’usar mascareta. S’afavoriran les activitats que no requerisquen contacte físic i les educatives relacionades amb la prevenció de la COVID-19.

Serveis i programes de l’IVAJ

En la fase 3, els serveis poden continuar a través d’internet, amb un percentatge presencial obligatori que es podrà fer en les condicions establides a cada moment.

El programa JOOP dóna principi, i el Carnet Jove es pot realitzar amb cita prèvia en els CIAJ que oferisquen aquest servei.

Les exposicions del programa ‘M’Importa’ es poden iniciar amb les limitacions que indiquen les autoritats competents. S’obrin les reserves en albergs i els albergs juvenils podran obrir fins al 50% de la seua capacitat una vegada aprovat el seu pla de contingència i condicionament.

En el document s’estableix que, tant els serveis i programes de l’Institut Valencià de la Joventut i les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu, hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general, com de manera específica, per a previndre el contagi de SARS-CoV-2.

També indica que la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres i llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.