L’entrada al castell de Morella serà per la plaça de bous

755
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

Les obres de les Torres de Sant Francesc i la Pardala així com els treballs d’arqueologia del futur Parador obliguen a no utilitzar l’entrada actual pel Convent de Sant Francesc.

Han començat ja els treballs d’adequació i el trasllat està previst per a novembre, quan estiga construïda la bastida que permetrà sobrepassar la muralla als visitants a la fortificació

Des de fa dies l’Ajuntament de Morella ha començat els treballs d’adequació de la nova entrada al Castell per la plaça de bous morellana. En aquest sentit està previst delimitar la zona mitjançant una tanca que impedirà l’accés des de la zona d’aparcament de l’antic col·legi i es col·locarà una barana que ajude als visitants a superar la pujada des de la porta de la plaça de Bous fins el castell. S’aprofitarà un vell camí formigonat amb el que ja es comptava.

El Taller d’Ocupació ha realitzat la neteja i preparació de la pendent superior a la zona de grades, on també es farà la plantació d’arbres i plantes arbustives que no dificulten la visió del castell des de la zona d’entrada. També s’ha procedit a replantar els rosers que allí lluïen a l’entrada de la plaça de bous.

Per últim, després del pont del 9 d’octubre i el Pilar es procedirà a la col·locació d’una bastida que permetrà l’accés dels visitants al castell des de la pendent exterior contigua a la plaça de bous.

Aquest nou accés al castell de Morella està previst que estiga actiu mentre es realitzen el treballs arqueològics a l’antic Convent de Sant Francesc.