L’Ajuntament de Vilafranca inverteix fons municipals en la millora d’un col·lector

79
PUBLICITAT

Un col·lector d’aigua situat al Camí Reial ha estat millorat per l’Ajuntament de Vilafranca. Atés el problema d’embassaments que va començar l’any passat, va eixir a la llum el mal estat d’aquest col·lector, ja que en tractar de desembossar-lo es partia per diferents llocs a causa del deteriorament que tenia. És per això que feia falta una reconstrucció d’aquest. Així doncs, l’Ajuntament de Vilafranca ha invertit fons municipals en la seua reparació i s’han inserit 80 metres nous de col·lector. Concretament, aquest col·lector està situat a un clavegueram del Camí Reial que ve des del maset.