L’Ajuntament de Tírig ajudarà a empreses i persones autònomes amb el Pla Resistir

372
PUBLICITAT

El consistori aportarà 1.599,60 euros amb fons propis

L’Ajuntament de Tírig ajudarà a empreses i treballadors i treballadores autònomes amb el Pla Resistir. Les ajudes han estat coordinades per la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i el consistori de la localitat. Així mateix, l’ajuntament de la vila ha comunicat que aportarà a les ajudes 1.599,60 euros de fons propis.

Per a poder accedir a les ajudes és necessari ser una persona autònoma o format part d’una empresa amb un màxim de 10 persones treballadores. Cal també figurar d’ALTA en la matrícula municipal (a TÍRIG) de l’Impost d’activitats Econòmiques, i pertànyer a una de les activitats que el seu CNAE i epígraf de l’IAE conste en l’Annex I de la convocatòria (consultar en la seu electrònica de l’Ajuntament de Tírig: https://tirig.sedelectronica.es/info.0 i descarregar el document del Tauler d’Anuncis).

La quantia de les ajudes serà de 2.000 euros per cada persona autònoma o microempresa i una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònomes. L’Ajuntament de Tírig ha posat a disposició aquest enllaç https://tirig.sedelectronica.es/info.0 per consultar més informació.