L’Ajuntament de Portell impulsa un Pla Director per al castell i les muralles

272

L’Ajuntament de Portell ha iniciat el procés que determinarà com ha de ser la conservació del seu castell i el seu recinte emmurallat. L’alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, ha indicat que “s’ha iniciat la redacció d’un Pla Director que determinarà la conservació i protecció d’aquest singular patrimoni conformat per l’antic castell, el recinte emmurallat i una singular plaça d’armes”.

El Castell de Portell està declarat Bé d’Interés Cultural, declaració reservada per als béns més rellevants del Patrimoni Històric Espanyol.

El Pla Director, redactat pels arquitectes Antonio García Blay i José Antonio Ruiz Suaña i els arqueòlegs Pablo García Borja i Joan Enric Palmer Broch, té com a objectiu aconseguir un major i millor coneixement del Bé, per a organitzar, prioritzar i orientar les mesures de protecció, documentació i actuació sobre els elements que formen el castell.

“Els objectius del Pla Director són: estudiar el monument des del seu origen, evolució i desenvolupament amb el pas del temps, evidenciar la seua situació actual, estat de conservació, manteniment i gestió, definir els criteris d’actuació, intervenció i oportunitat aplicables tant en les actuacions immediates com en aquelles intervencions que es donen en el futur, establir la línia temporal i planificació d’actuacions de conservació i consolidació i establir un sistema d’ús, gestió, difusió i manteniment del Bé patrimonial” explica García Blay.

Les actuacions programades tenen una duració estimada de 5 anys des del seu inici, estant prevista la seua realització per fases en funció de la disponibilitat pressupostària.

Entre les principals actuacions previstes es troba l’adquisició i restauració d’una de les torres, la conversió de l’antiga Casa Abadia com a allotjament turístic i la continuació dels treballs d’excavació al Corro, així com l’adequació de les graderies. El document també inclou la restauració de les denominades torres 3 i 4, l’habilitació de zones de descans al costat de la torre 2, torre 6 i zona esportiva, així com l’habilitació d’una oficina d’informació turística, una zona d’aparcament i un magatzem municipal contigu al Corro en el carrer Nou. La redacció d’un Pla Especial de Protecció del Castell i el seu entorn, la restitució del Portal dels Moros en el carrer Nou i de la muralla entre la torre 4 i la torre 5, també estan previstes en el Pla. Finalment, es contempla el manteniment de cobertes, revestiments i millora d’instal·lacions de l’Església, la reurbanització dels carrers de l’entorn del castell i l’ampliació i millora de la senyalització dels elements del castell, així com l’establiment d’itineraris de visita.

Enguany ja s’han dut a terme excavacions arqueològiques en el recinte del Corro. En aquests treballs s’han trobat abundants restes humanes, primer en estrats superficials remoguts i després formant part de diferents inhumacions d’època medieval, ja d’època cristiana. Una de les troballes més interessants ha sigut la localització d’una sepultura amb les despulles d’una persona adulta i un xiquet. “Després del seu estudi, sabem que aquestes inhumacions corresponen a dos homes d’inicis del segle XIV” detalla Joan Enric Palmer. Aquests descobriments permeten situar en el subsòl de l’actual Corro el primer cementeri cristià de la població. Un espai que malgrat haver sigut molt transformat al llarg dels segles, sens dubte continuarà aportant valuosa informació sobre els orígens de Portell” ha conclòs l’equip d’arqueòlegs després de les investigacions.