L’Ajuntament de Morella i Creu Roja renoven el conveni de teleassistència

362
PUBLICITAT

-Nota de l’Ajuntament de Morella-

El conveni garanteix la vigència d’aquest important servei gratuït per a les famílies, que any rere any incrementa el nombre d’usuaris.
L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, la regidora de Benestar Social, Malú Blasco, la secretària del consistori, Pilar Garcia, la Presidenta del Comité Provincial de Creu Roja, Flores Higueras i el representant del Comité Comarcal de Creu Roja, Miguel Aguilar, han signat el conveni de col·laboració.
L’alcalde agraeix la col·laboració un any més de Creu Roja per a dur a terme en el municipi el servei gratuït de teleassistència domiciliària, que cada any incrementa el nombre d’usuaris, “un servei molt important de suport a les famílies que genera seguretat i benestar tant a l’usuari com a la resta de la família, gràcies a una atenció per part dels tècnics de Creu Roja molt potent i professional”.

Per la seva banda, Flores Higueras ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament tant en quant a la implementació d’aquest servei com el recolzament a altres activitats que es celebren a la localitat durant l’any, com el Banc d’Aliments, entre altres. També ha agraït la tasca desenvolupada per tots els voluntaris/es que participen en totes les activitats de la programació anual del Comité Comarcal de Creu Roja. Al temps que Miguel Aguilar, agraïa la confiança dipositada per part del Comité provincial en quant al desenvolupament de les tasques encomanades per aquest, i que seguiran participant gràcies als voluntaris/es de la comarca en tot allò que siga necessari. Cal assenyalar, que més endavant, es signarà el conveni que inclou la participació de Creu Roja en les activitats culturals, lúdiques i festives, així com d’altres de caire social, com el banc d’aliments.

-Dades del servei de Teleassistència Domiciliària a Morella

Morella compte amb 52 usuaris i es van registrar 3.543 cridades, una gran part per comprovar el bon funcionament del dispositiu per part de l’usuari; per caigudes fortuïtes, emergències socials, avis a familiars o mobilització de serveis sanitaris. Per la seua banda, Creu Roja va realitzar durant l’any passat 788 cridades, la majoria agendes de seguiment. Així mateix, Creu Roja també els felicita pel seu aniversari, adverteix les absències, per vacances o canvi de domicili i crida per comprovar el bon funcionament del dispositiu.

Cal recordar que el servei de teleassistència de Creu Roja ofereix seguretat, tant als usuaris, com als seus familiars, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Amb un senzill dispositiu, a través d’un telèfon, l’usuari resta en connexió amb la central de Creu Roja i sols polsar un botó, té la immediata resposta d’un operador. Si es tracta d’una emergència s’activen tots els dispositius per atendre a la persona de forma immediata.