Rafael Pallarés, regidor d'obres a Morella
Rafael Pallarés, regidor d'obres a Morella
Rafael Pallarés, regidor d’obres a Morella

El Ple de Morella ha aprovat, per unanimitat, l’exigència al Consorci de Residus de dur a terme la construcció d’un abocador per a tractar els residus inerts. Aquesta instal·lació està projectada i adjudicada des de fa anys, però no s’ha emprès. Amb aquesta, es solucionaria el problema que tenen els obrers de la localitat, ja que la planta més propera d’aquest tipus està a Benicarló, de manera que el trasllat fins allà suposa un important cost per a les empreses del municipi. A més, es podría tancar i recuperar la zona de la Teuleria, que és una de les més degradades de l’entorn de la ciutat.

El regidor d’obres, Rafa Pallarés, afirma que “no és justificable el temps de demora que porta la construcció d’aquest abocador, ja que es va aprovar fa anys per ser un servei de gran importància per als constructors de la comarca dels Ports”. A més, afegia que “no és lògic que en moments de tantes dificultats per a aquest sector, les administracions encara posen més traves i que continuen sense construir les instal·lacions aprovades i necessàries”. En aquest sentit, recorda que “els constructors de Morella i la comarca dels Ports han de dipositar els residus a Benicarló, que és l’única planta que s’ha construït de totes les projectades, el que suposa que no siga viable ni econòmicament ni mediambientalment”. El regidor també destaca que “des de l’Ajuntament de Morella s’han realitzat, des de fa ja massa anys, totes les gestions necessàries per posar en funcionament aquestes instal·lacions i veiem com les altres administracions que formen part del consorci i l’empresa adjudicatària, no estan complint”. Cal assenyalar que aquesta infraestructura s’ubicaria en una zona de la mina de la Parreta.

Cal recordar, que des de fa anys, a Morella es va habilitar la zona de la Teuleria per tenir un lloc on dipositar aquest tipus de residus d’una forma localitzada i evitar així la problemàtica que existia anteriorment, amb abocadors incontrolats i dispersos per la comarca. Per això, la construcció de l’abocador projectat permetria recuperar aquesta zona, que és una de les més degradades de la localitat.