Els grups municipals estableixen avui les delegacions de cada regidor i el funcionament per als propers quatre anys

Després que dissabte passat es constituira la nova corporació municipal, en la jornada d’avui se celebra el primer ple del nou mandat. En ell, s’informarà de les delegacions de cada regidor, es triaran els membres que participaran en cada comissió i s’establirà el funcionament per als propers quatre anys.

Pel que fa a les delegacions, cal recordar que els tinents d’alcalde seran Rafa Pallarés, Rocio Querol i Amadeu Bordàs, en el primer govern de vuit regidors i paritari de la història de la localitat. El primer serà regidor de promoció econòmica i desenvolupament rural i tindrà aquestes àrees delegades, a més de muntanyes i boscos públics i medi ambient i també serà responsable dels barris Puitat i Arrapat, la segona serà regidora de cultura i patrimoni, a més de festes i personal i el barri Hostal Nou, i el tercer, l’encarregat d’hisenda, obres, serveis urbans i integració i també el regidor delegat de Xiva. Malú Blasco repetirà en benestar social i tradicions i també amb les àrees de gent gran i cooperació i serà la regidora delegada d’Ortells. Jorge Garcia serà l’encarregat de turisme, comerç i governació i delegat d’Herbeset, Judit Garcia, d’educació, formació i ocupació, joventut i tecnologies de la informació i comunicació i de la Pobla d’Alcolea i, finalment, Lola Vinyals, serà regidora d’esports, participació, igualtat i serveis en edificis públics. Mentre que l’alcalde, Rhamsés Ripollés, també s’ocuparà de l’àrea d’urbanisme. Precisament, el primer edil serà l’únic regidor alliberat, amb una retribució bruta de 28.000 euros a l’any, la mateixa que percebia fins ara. Les assignacions per assistències a plens, juntes de govern i comissions tampoc varien, sent de 58,5 euros, 54 i 36, respectivament.

En la sessió d’avui també es nomenaran els representants de la corporació en els òrgans col·legiats, consells i altres i es fixaran les comissions informatives. Aquestes estaran formades per quatre membres del PSPV-PSOE i per un del PP, excepte la d’administració i hisenda, que tindrà dos representants del PP.

Cal recordar que aquest nou equip de govern ja s’ha posat mans a l’obra aquesta setmana. Així, una de les primeres mesures que ha adoptat és la posada en marxa d’un nou Pla d’Ocupació, amb noves ofertes d’ocupació per a posar en marxa serveis estivals i per reforçar les àrees de turisme, cultura i la Brigada Municipal durant els propers mesos.