L’ajuntament de Morella al·legarà enfront dels aerogeneradors més pròxims a la ciutat

654
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

 L‘ajuntament de Morella va aprovar, en la junta de govern celebrada ahir, presentar al·legacions enfront dels aerogeneradors més pròxims a la ciutat del projecte d’ampliació dels parcs eòlics de Torremiró. A més, el consistori ha programat una reunió informativa amb les associacions locals el pròxim dilluns 29 de novembre. Aquesta té l’objectiu d’informar de la situació actual i conéixer les diferents postures sobre el nou projecte de l’empresa Med Wind ENERGY. Així, es podran posar en comú les distintes aportacions i que estes puguen ampliar les al·legacions a formalitzar en els propers dies i dins del termini establert.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “des de Morella apostem per les energies renovables i volem que els projectes que es desenvolupen en el nostre terme municipal, compten amb el màxim consens possible i, per tant, en les ubicacions adequades” i ha afegit que “com vam dir, des del primer moment quan vam conéixer la proposta, des de l’ajuntament de Morella no estem d’acord amb les ubicacions d’aerogeneradors presentades més properes al centre històric i per això anem a presentar al·legacions i realitzar una reunió informativa amb les associacions”.

Cal recordar que des de l’Ajutnament de Morella s’ha publicat el projecte a informació pública i es pot consultar a la web municipal a través de https://www.morella.net/projectes-informacio-publica/. Esta és una proposta preliminar, la qual inicia el període d’informació pública amb les administracions i la ciutadania, per tant, pot patir modificacions. Així, ara està en període d’al·legacions. També explicar que tota la informació està disponible de manera presencial en  l’oficina d’obres i urbanisme.

Es tracta de dos parcs nous a la zona de Torremiró, els quals seran Torremiró III i IV. El primer, el més gran dels dos, comptarà amb 12 aerogeneradors nous i una potència total de 41,40 MW. El segon en tindrà sis amb 20,70 MW. En la documentació presentada per l’empresa també es fa referència a les modificacions en les línies d’evacuació i els sistemes de transformació actuals