L’Ajuntament de Benassal aprova l’organització municipal, periodicitat de plens, regidories, comissions i retribucions

584
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Benassal ha aprovat l’organització municipal, periodicitat de plens, regidories, comissions i retribucions. Ha segut en una sessió plenària per determinar el funcionament del consistori. S’han aprovat les comissions informatives, delegacions i òrgans de govern, així com els representants del municipi en diferents organismes i consorcis.

Els representants en les comissions de comptes i hisenda seran Diego Machí Bellés i Sergio Pallarés Falcó. En Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient i Desenvolupament Rural estaran Juan Tomás Fabregat i David García Puig. I en la de Turisme Comerç, Cultura i Educació, Participació Ciutadana i Festes participaran Juan Manuel Edo Rull i Elia Garcia Colom.

Juan Tomàs Fabregat ha estat nomenat delegat de la direcció de Festejos taurins, Obres, Brigada d’obres i Desenvolupament rural.

Quant a les regidories, Diego Machi s’encarregarà d’Hisenda i Patrimoni. Gerardo Barcía Moya serà el responsable de Cultura i Benestar Social. Juan Manuel Edo Rull estarà al fron d’Esports i Participació Ciutadana. Marta Pitarch Escrig dirigirà Joventut, Festes i Comunicació. Per la seua part, Mari Luz Monterde Puig dirigirà Urbanisme i Turisme.

David García Puig serà el portaveu del PSPV, mentre que Juan Tomás Fabregat serà la veu del PP. Precísament, Tomás serà el 1r Tinent d’Alcalde i tresorer. Diego Machi Bellés, serà el 2n Tinent d’Alcalde.

Si parlem dels representants en òrgans col·legiats, Juan Tomás Fabregat Ferrer estarà al Consell Escolar Municipal i al Consorci Del Pou de Llargueres. Mari Luz Monterde Puig formarà part del Consell Regulador del Paratge Natural Municipal del Rivet, del Consorci Del Pou de Llargueres, el Consorci Pla Zonal de Residus, Portmader, l’Associació De Municipis amb Aigües Minerals i Termals i el Pla Territorial d’Emergències. A més, serà la presidenta de la Fundació Carles Salvador. Patrons de la fundació seran Gerardo Garcia Moya i Elia Garcia Colom. I com a suplent del Pla Territorial d’Emergències queda David Garcia Puig.

En referència a les retribucions, l’assistència a plens i comissions informatives tindrà una remuneració de 30 €. L’Alcaldessa cobrarà 14 pagues anuals de 1250 € / mes bruts (net: 1.059,29€). I el tinent d’Alcalde, 14 pagues amb 800 € / mes bruts (net: 724,27€).

Els plens se celebraran de manera ordinària el tercer dimarts de cada mes de gener, abril, juliol i octubre.