Labora obri la inscripció per a més de 800 nous cursos de formació gratuïts a la Comunitat Valenciana

627
LABORA
PUBLICITAT

– Més de 12.000 persones aturades podran millorar la seua qualificació professional i les seues possibilitats d’inserció laboral

– La nova oferta formativa recull cursos dels denominats nous xiquets de mercat, com a noves tecnologies, economia verda o blava

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, depenent de la Conselleria d’Economia Sostenible, ha obert la inscripció per a una àmplia oferta formativa que consta de 849 cursos que s’iniciaran abans de final d’any i es desenvoluparan durant els primers mesos de 2019.

Aquests cursos permetran que 12.325 persones aturades milloren la seua qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i impulsar la seua inserció laboral.

Els cursos es dirigeixen a persones inscrites com a desocupades en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sense perjudici de la participació de persones ocupades, que podran representar un 20% de l’alumnat. Les persones desocupades tindran preferència en la selecció pel que fa a les persones ocupades, i dins del col·lectiu de persones amb ocupació tindran prioritat els qui tinguen un contracte temporal o a temps parcial. A més, s’oferiran cursos a persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

La majoria de les accions formatives oferides permeten que l’alumnat obtinga un certificat de professionalitat oficial que acredita en la seua capacitació per a l’acompliment de la seua professió. Aquests certificats són especialment valuosos per a les persones desocupades que no compten amb estudis reglats o la titulació dels quals no s’adapta a les demandes del mercat de treball.

Del total de 12.325 places oferides, 820 estan destinades a persones pertanyents a col·lectius en exclusió social i a persones amb diversitat funcional o discapacitat. La formació s’adaptarà a les necessitats del corresponent col·lectiu.

Contingut dels cursos

Per a adequar els continguts dels cursos a les necessitats territorials, des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació s’ha realitzat l’estudi Avalem Territori. “A través d’Avalem Territori hem elaborat un diagnòstic de cadascun dels territoris per a determinar millor les iniciatives en matèria formativa i d’orientació laboral i ser més eficaces”, ha explicat el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu.

La recerca d’Avalem Territori va assenyalar els sectors del calçat, la gastronomia i l’agricultura ecològica com els principals generadors d’ocupació a Alacant. Per açò, l’oferta formativa de Labora en aquesta província inclou cursos de Patronatge i Reparació de Calçat, Cuina, Pastisseria i Restauració, i Activitats Auxiliars en Agricultura, entre altres.

En la província de València, destaquen els cursos pertanyents al sector serveis com els de Comerç i Atenció al Client, els relacionats amb el Turisme, una de les principals activitats econòmiques de la regió (certificats de professionalitat en Promoció Turística, Recepció d’Allotjaments, etc.) i les cures, amb certificats de professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents, tant en institucions socials com en domicili, i Gestió de Telefonades de Teleassistència, etc.

El diagnòstic territorial d’ocupació a Castelló també va identificar el Turisme com un dels sectors principals generadors de treball. Per açò, s’oferiran cursos de Restauració, Promoció Turística Local i d’idioma anglés corresponents a diversos nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

Tenint en compte l’activitat emergent en el sector digital i noves ocupacions TIC, el Servei Valencià d’Ocupació ha programat certificats de professionalitat de Muntatge i Reparació de Sistemes Microinformàtics, Disseny i Confecció de pàgines Web, Programació i Seguretat Informàtica. De la mateixa manera, l’oferta de comunicació digital està integrada pels cursos de ‘Community Manager’, Posicionament Web o ‘Màrqueting Digital’, entre altres especialitats formatives.

La detecció de les necessitats formatives

Un dels principals objectius de Labora ha sigut la detecció de nous nínxols d’ocupació per a programar accions de formació adequades a la realitat del mercat laboral valencià.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha explicat que Labora tracta d’ “adequar l’oferta formativa al model productiu i apostar per nous sectors per a millorar les possibilitats d’inserció de les persones i, alhora, satisfer les necessitats del teixit empresarial valencià”.

Per açò, l’any passat, Labora (llavors Servef), la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i un grup d’empreses valencianes ha posat en marxa un equip de treball per a detectar les necessitats formatives que reclamen les empreses de la Comunitat.

En la programació de cursos d’enguany es dóna cobertura a diverses de les seues demandes, com la formació per a l’ocupació de soldadura, ja que la de soldador és una de les professions més sol·licitades des de les empreses valencianes.

Nomdedéu també ha recordat que Labora ofereix cursos dels anomenats “nous nínxols econòmics d’ocupació” com l’Economia Blava, que agrupa a totes les noves professions relacionades amb les activitats nàutiques. Per citar alguns exemples, en l’oferta formativa podem trobar certificats de professionalitat d’Activitats de Natació, Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques i Socorrisme en Espais Naturals.

Un altre important nínxol d’ocupació és l’Economia Verda, vinculada al Medi Ambient, que pot suposar una nova oportunitat laboral para les persones desocupades de la Comunitat Valenciana.

D’aquest sector, les persones usuàries dels serveis de Labora poden trobar varietat d’accions formatives: Interpretació i Educació Ambiental, Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Renovable, Gestió de Recursos Urbans i Industrials, Jardineria i Restauració de Paisatges, Agricultura Ecològica, Aprofitament Forestal o Gestió Ambiental Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes són solament alguns exemples.

Novetats de la convocatòria

Les principals novetats que incorpora aquesta convocatòria es refereixen a les modalitats Col·lectius (persones amb discapacitat i exclusió social) i Formació a Mesura de les Empreses.

Respecte a la modalitat Col·lectius, les accions formatives podran dur-se a terme per entitats inscrites o acreditades, que impartiran una formació adaptada a les necessitats del corresponent col·lectiu. Fins ara, aquesta possibilitat estava limitada a entitats locals i entitats sense ànim de lucre que explicaren explícitament entre les seues principals finalitats estatutàries el suport a persones en situació o risc d’exclusió social o amb discapacitat.

En la nova regulació de la modalitat Formació a Mesura de les Empreses, s’estableix el finançament d’aquestes accions formatives mitjançant subvencions concedides en règim de concurrència competitiva, a diferència de l’anterior criteri de concessió directa.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions podran ser les empreses o entitats i serà l’entitat de formació beneficiària qui assumirà la responsabilitat de l’execució de l’activitat formativa subvencionada i del compliment del compromís de contractació.

El compromís de contractació no podrà ser inferior al 40% dels alumnes formats. La jornada de treball serà a temps complet o temps parcial. La durada del contracte serà com a mínim de 6 mesos en cas de jornada a temps complet i de 9 mesos quan la jornada siga a temps parcial. En el supòsit de signar-se un contracte per a la formació i l’aprenentatge la jornada de treball serà a temps complet i la durada mínima del contracte serà de 12 mesos.