LA UNIÓ denuncia que la Conselleria d’Agricultura no preveu compensar els danys per fauna cinegètica tal com havia anunciat

82
PUBLICITAT

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia el canvi d’opinió de la Conselleria d’Agricultura a l’hora de donar ajudes per a pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, ja que ara preveu únicament mesures de prevenció en lloc de compensació, tal com havia anunciat en reiterades ocasions.

El divendres 21 de juny es va publicar un Anunci de consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordre de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a l’establiment de mesures preventives en explotacions agràries amb la finalitat de pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En aquest projecte s’indica que les ajudes seran destinades a les explotacions agràries, únicament per a previndre els danys causats per la fauna cinegètica, mitjançant l’establiment de barreres que impedisquen el seu accés a les mateixes i, en conseqüència, danys en els cultius o transmissió de malalties en les espècies pecuàries. Bàsicament, les ajudes seran per a posar tanques que en molts llocs de la Comunitat Valenciana és una pràctica que no es pot fer forma generalitzada en tots els terrenys on existeixen danys. S’ha emprat sobretot ja contra els conills en algunes zones amb no massa èxit i per tant s’han mostrat ineficaços per a atallar la plaga.

LA UNIÓ considera que aquest projecte d’ajudes no compleix amb la filosofia de les ajudes que la Conselleria d’Agricultura va proposar en el seu moment i van aprovar les Corts. En aquest sentit, la línia pressupostària S1531 és per a establir ajudes per a pal·liar els danys en les explotacions agràries causades per espècies cinegètiques i dotada això sí amb un import ridícul de 250.000 euros, mentre en una comunitat veïna com Catalunya el pressupost serà de 6,3 milions d’euros.

La Conselleria d’Agricultura va emetre així mateix una nota de premsa el passat 4 d’agost de 2023 en la qual el conseller Aguirre va anunciar una línia de destinada als llauradors les explotacions dels quals s’hagen vist danyades per l’acció de la fauna salvatge. En cap cas va anunciar ajudes per a establir mesures preventives i sí ajudes als afectats que, en aquests moments, és el que precisa el sector.

A més, allí, va esmentar tant la fauna cinegètica (senglars, cabirols i conills) com a la fauna no cinegètica (flamencs), però finalment aquesta última espècie no ha sigut recollida ni en els pressupostos ni s’ha inclòs en el projecte d’ordre d’ajudes.

Finalment, va anunciar també el conseller Aguirre que la Conselleria anava a treballar conjuntament en la cerca de solucions, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions afectades, per a estudiar aquests problemes i poder revertir la situació, circumstància que no s’ha donat perquè no es reunit amb les organitzacions agràries, almenys, amb LA UNIÓ.

La Conselleria d’Agricultura reconeix explícitament en el projecte de consulta pública prèvia que les mesures aplicades fins al moment per a lluitar contra la fauna silvestre no són suficients per a frenar l’expansió demogràfica de diverses espècies, ni la freqüència i magnitud dels seus impactes sobre les activitats humanes i el medi natural i parla específicament del senglar, cabirol, arruí, cabra salvatge, mufló o conill que estan incrementant la seua població i, per tant, s’amplien les àrees afectades aconseguint nivells de risc real per a les explotacions agràries. Malgrat aquest reconeixement, si no canvien les coses els llauradors afectats en la Comunitat Valenciana no veuran compensats els danys per l’afecció de la fauna i únicament podran accedir a ajudes per a previndre aquests danys.