La Torre d’en Besora pavimenta el carrer Enmig

641
Foto: ATG Enginyers
PUBLICITAT

L’Ajuntament de La Torre d’en Besora ha dut a terme diverses obres de millora en el municipi. Per a això, s’ha pavimentat el carrer Enmig seguint la mateixa estètica que en la resta del municipi. L’obra ha sigut finançada a través del pla 135 de la Diputació de Castelló.

Foto: ATG Enginyers

VA SER NOTÍCIA A DIADIA