La Torre d’En Besora instal·la plaques fotovoltaiques per a bombejar aigua per al poble

44
PUBLICITAT

L’Ajuntament de La Torre d’En Besora ha finalitzat la instal·lació d’una explotació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum que serviran per reduir la factura elèctrica generada pel sistema de bombeig d’aigua potable cap al municipi. L’energia que es produirà servirà per a assegurar l’extracció d’aigua d’un pou municipal i el seu trasllat, amb finalitats per al consum humà i explotacions agrícoles i ramaderes.

El consistori ha invertit 50.457 euros en l’actuació. La meitat de l’import, 25.228, 50 euros, ha sigut aportat per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial). A partir de l’ús de les plaques fotovoltaiques i la disminució de demanda a la xarxa elèctrica també hi haurà beneficis mediambientals destacables, ja que es reduiran de forma considerable les emissions contaminants de CO2, equivalents a un estalvi de 33.747 kg de CO2 emés a l’atmosfera o més de 18.000 arbres plantats per contrarestar els gasos.