La Torre d’En Besora convoca dues beques amb l’ajuda de la Diputació

550
PUBLICITAT

L’Ajuntament de la Torre d’En Besora, amb l’ajuda de la Diputació de Castelló, ha convocat dues beques dotades amb 500 euros mensuals bruts, cadascuna d’elles, adreçades a joves que estiguen cursant Cicles Formatius, Graus, Diplomatures, Llicenciatures o estudis de post grau, o bé que hagen finalitzat aquests estudis en 2015 o 2016. el període de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província el dijous dia 21/04/2016. Les bases de les beques també es poden consultar a la pàgina web municipal www.latorredenbesora.es

Una de les beques se centra en tasques de dinamització de temps lliure i l’altra en serveis administratius i gestió al consistori.