La Torre d’en Besora aposta per crear sòl per a nous habitatges

318
PUBLICITAT

L’Ajuntament de La Torre d’en Besora treballarà en aquesta legislatura per a ampliar de manera ordenada el sòl urbà existent en la localitat. L’alcalde, David Vicente Segarra, ha apuntat que “en els últims anys ens estem trobant amb la necessitat de veïns que volen construir nous habitatges i no disposen de sòl”. En la localitat existeixen habitatges per a rehabilitar, però les dificultats d’accés en carrers estrets fan que la preferència siga per construir nous habitatges.

Per a fer-ho possible el consistori està treballant amb els tècnics a fer possible que el planejament urbanístic permeta edificar nous habitatges per a residència habitual o segona residència. La falta d’habitatge és un altre dels problemes associats a la despoblació i és per això que el municipi vol fer-li front. A més l’Ajuntament vol dinamitzar l’economia local ja que si es possibilita la construcció de nous habitatges es fomentarà l’activitat econòmica en la localitat.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA