HELICÒPTER EMERGÈNCIES FORESTALS

La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) incorpora, a partir d’aquest dilluns, al personal procedent de la societat pública estatal Tragsa que presta el servei d’extinció d’incendis forestals i emergències.

La SGISE, constituïda formalment el 21 de desembre de 2018, té com a objectiu assumir la gestió dels mitjans tant personals com materials que precisa el servei de Bombers Forestals de la Generalitat per a ser àgil i eficient com a servei públic essencial dotat d’una estructura i models propis. La societat es troba baix el comandament operatiu de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que té les competències en matèria de protecció civil.

Mateixa relació laboral i mateixos drets per als treballadors

Tal com està previst per decret del Consell del passat 9 de desembre, el personal de la societat pública estatal Tragsa necessari per a la prestació del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat s’ha incorporat aquest dilluns a la SGISE amb la mateixa relació laboral i amb els mateixos drets i obligacions laborals i de Seguretat Social que tinga reconeguts. Aquest reconeixement implica l’assumpció, per part de la SGISE, de la proposta d’acord aconseguida per unanimitat entre totes les seccions sindicals i els representants de l’empresa Tragsa quant a la revisió del quart conveni col·lectiu que afecta al servei de Bombers Forestals.

Més de 700 treballadors i treballadores

Quant al nombre de treballadors i treballadores que té la societat a data 1 d’abril ascendeix a 721 persones, quantitat que s’incrementarà el pròxim 1 de maig a 897 amb la incorporació del personal previst per als mesos que coincideixen amb el període estival.

El director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha assenyalat que la creació i la posada en marxa de la SGISE suposa assumir “la importància que té continuar treballant per a donar una resposta més eficaç i amb una millor optimització de recursos davant les emergències que puga tindre la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, Ángel ha recordat “el sistema de mobilització i gestió del Servei de Bombers Forestals serà el sistema integral de gestió de les emergències 112 Comunitat Valenciana i les comunicacions es realitzaran a través de la xarxa de comunicacions de la Generalitat, de manera que es fa un pas més en el camí per aconseguir una resposta coordinada entre tots els possibles intervinents en cas d’emergència”.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA

Publicitat