La sequera provoca pèrdues al cereal de 3,5 milions d’euros a les comarques de Castelló

252
Cereal

 

Cereal
Cereal

-Nota de premsa-

LA UNIÓ de Llauradors indica que la greu sequera a la qual s’enfronta el camp castellonenc provoca ja unes pèrdues només en el cultiu del cereal d’uns 3,5 milions d’ euros ja que no es va a recol · lectar pràcticament res de la collita actual .

Les prop de 6.000 hectàrees conreades a la província de Castelló de cereals s’han assecat aquesta campanya davant l’absència de pluges i per això les plantes no han tingut el creixement vegetatiu adequat . A partir de juliol s’inicia ja la recol · lecció i les pèrdues seran del 100% en la pràctica totalitat de les zones productores . Encara que plogués ara , ja és massa tard per salvar la collita .

Els agricultors han invertit en les llavors , els adobs i el cultiu dels seus camps que no van a recuperar , al que s’uneix la falta d’ingressos per la venda del cereal que contribuirà a no poder fer front a les despeses de cultiu de la pròxima campanya .

Per aquest motiu LA UNIÓ demana una sèrie de mesures urgents a les dues administracions públiques (Govern central i Generalitat ) per als productors de cereals que passen entre altres coses per l’aplicació del reglament comunitari que permet la concessió d’ajuts d’Estat ( ajuts de minimis ) de 15.000 € per empresa agrària en tres anys per pal · liar circumstàncies com la greu sequera , l’establiment d’una línia específica de préstecs ICO amb interès subvencionat , la condonació dels préstecs pendents de pagament i concedits en les ajudes a la primera instal · lació d’agricultors i plans de millora de les explotacions agràries per no tenir ingressos suficients per fer front als mateixos .

A més , LA UNIÓ demana que des del Govern central es publiqui una reducció del mòdul en l’IRPF per les explotacions afectades , així com la bonificació de les quotes a la Seguretat Social i que faci front als ingressos no percebuts dels ajuntaments perquè aquests condonin l’IBI de naturalesa rústica .

Aquesta bateria de propostes és extensiva a altres cultius afectats per la sequera i de forma específica els productors de cereal de LA UNIÓ reclamen l’autorització de la Conselleria d’Agricultura per poder llaurar ia la superfície sembrada i deixar-la en guaret abans de finalitzar el període obligatori establert en el compliment de la condicionalitat de les ajudes comunitàries que és al setembre .

En aquesta línia , també demanen que la Conselleria d’Agricultura , d’ofici , permeti l’entrada de bestiar en les parcel · les sembrades amb cereals perquè pasturen els animals sense que això afecti el compliment d’aquesta condicionalitat i , així , contribuir a reduir al mateix temps el sobrecost d’alimentació que la sequera provoca en la ramaderia extensiva .