La Piscina Municipal de Morella necessita personal de socorrisme aquàtic

344
PUBLICITAT

Les funcions que tenen encomanades són les següents:
• Vetllar per la seguretat dels usuaris de la piscina.
• Prestar primers auxilis en cas que siguen necessaris .
• Cuidar que el comportament dels usuaris s’ajuste a la
normativa sanitària vigent i el Reglament intern de les
instal·lacions.
• Assegurar el bon funcionament dels utensilis de la farmaciola i
dels propis de la seua activitat.
• Altres funcions relacionades amb el lloc de treball.
• Coordinar i informar a la direcció del centre de les incidències
que puguen haver.
Requisit mínim: disposar del Títol de Socorrisme Aquàtic
homologat vigent i d’acord amb la normativa aplicable.

El plaç per presentar sol·licituds acaba el 24 de maig a les 14hores

Més informació al següent enllaç