La Mata, nou Punt de Registre d’Usuaris de Certificat Digital

520
PUBLICITAT

La Mata és un dels pocs municipis de la comarca dels Ports en reconèixer-se com a PRU (Punt de Registre d’Usuaris) de Certificat Digital de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Aquest certificat dona personalitat electrònica a persones físiques i/o jurídiques i a entitats públiques i privades. Aquest sistema informàtic de certificació permet dotar d’identitat digital per tal de poder funcionar davant les administracions i poder fer tràmits de manera electrònica.

Només cal acudir a l’Ajuntament amb un document d’identitat que contingui una fotografia donar el servei d’alta.

Des d’aquesta setmana a l’Ajuntament de La Mata es podrà obtenir el certificat digital, renovar-lo o anular-lo.