La Mancomunitat de l’Alt Maestrat col·labora amb les empreses per la igualtat

379
Logo Mancomunitat Alt Maestrat.
PUBLICITAT

L’actual legislació obliga a la majoria d’empreses a redactar un pla d’igualtat

La Mancomunitat de l’Alt Maestrat assessora a les empreses de la zona amb la constitució dels plans d’igualtat. L’actual normativa estatal obliga a determinades empreses a tenir el seu propi document, i és presenta com una obligació jurídica. Aquests plans tenen com a objectiu principal garantir la igualtat plena i real entre treballadors i treballadores. 

Des dels serveis socials de la Mancomunitat ha comunicat que cada vegada més empreses s’han interessat per rebre ajuda burocràtica. Des de l’organització han afirmat que les empreses que ja han assessorat, tot i que no compten amb formació, s’han implicat en gran mesura.  Ara bé, des d’ambdues parts sostenen que la qüestió perfecta seria que cada empresa pogués comptar amb una persona especialitzada per fer el pla. La Mancomunitat de l’Alt Maestrat ha manifestat que la redacció i obtenció d’un projecte per la igualtat ha de sorgir del compromís de l’empresa, així i una voluntat de que el pla s’aplique a la pràctica. 

El pla d’igualtat compta amb distintes fases. Primerament, es crea una comissió negociadora que es la que s’encarrega de fer el seguiment i l’impuls del pla;  posteriorment s’inicia la primera fase que es la de diagnòstic, on la llei indica tot el que s’ha de tenir en compte: processos de selecció, en quines condicions es troben laboralment homes i dones, així com la inclusió d’un protocol d’assetjament sexual. Una vegada redactat el diagnòstic, s’elabora l’informe, que serveix per a corregir totes les carències detectades en la fase de diagnòstic, i després el pla. 

Els plans d’igualtat tenen una vigència d’uns 4 anys, on normalment hi ha una avaluació als 2 anys i 4 anys posteriors.