La inclusió de Vilafranca a Els Ports encara és un avantprojecte de llei i tindrà només efectes cartogràfics

792
Vista de Vilafranca
PUBLICITAT

La premsa provincial publicava que Vilafranca ja és oficialment de la comarca dels Ports. No és així. La inclusió del poble a Els Ports només figura en un avantprojecte de llei de la Generalitat Valenciana. Per tant, només és una proposta que enara ha de passar per tràmits administratius.

A més, la proposta inclosa en l’Avant Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera, i d’organització de la Generalitat 2023, només afecta a l’Institut Cartogràfic Valencià. És a dir, no té cap validesa més.

La proposta de la Generalitat per la qual s’inclou a Vilafranca als mapes d’Els Ports figura a l’article 149 de la secció 5ª, de Cartografia de la Generalitat. En la disposició adicional única figura que la inclusió de Vilafranca a Els Ports és “únicament a efectes cartogràfics” i no administratius, fet que s’haurà de definir en la legislació autonòmica sobre delimitació comarcal. La Llei 2/2020 de l’Institut Cartogràfic Valencià deixava a Vilafranca a l’Alt Maestrat.

La Generalitat Valenciana no ha desenvolupat fins ara, una llei de comarques, com si han fet Aragó o Catalunya, on s’ha determinat amb claredat quins pobles pertanyen a cada unitat comarcal a tots els efectes. En el cas de l’avant projecte de la Generalitat, que entrarà en vigor, si s’aprova, l’1 de gener de 2023, els canvis només afectaran a la cartografia que editarà la Generalitat.

FEU CLIC ACÍ PER CONSULTAR L’AVANT PROJECTE DE LLEI, VILAFRANCA APAREIX A LA PÀGINA 95