Plenari a Vilafranca

La Generalitat Valenciana li deu a l’Ajuntament de Vilafranca 100.488 euros. Durant l’estiu l’Ajuntament de Vilafranca, amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmica, ha rebut part dels diners corresponents al deute de la Generalitat Valenciana. 

Inicialment el deute de la Generalitat era de més de 600.000 euros. Els diners rebuts des de Madrid ha permès amortitzar bona part del préstec de més de 500.000 euros que va haver de subscriure el municipi per atendre els impagaments del Consell. Un cop realitzada l’aportació al préstec l’import a retornar és de 56.426 euros

Els impagaments de la Generalitat Valenciana han suposat els veïns de Vilafranca una despesa de més de 60.000 euros en interessos cobrats per les entitats bancàries. En aquest sentit l’Ajuntament de Vilafranca ha lamentat que la Generalitat no hagi pagat en temps i forma ja que els diners es podria haver destinat a inversions per als veïns. Els diners ha arribat a Vilafranca dos anys després de la sol · licitud del préstec. Algunes de les ajudes cobrades es remunten al 2005.

L’Ajuntament amortitzarà el préstec quan arriben la resta de fons procedents de l’estat.