La Generalitat rep 152 sol·licituds per a les 100 beques de 500 euros al mes per preparar oposicions

521
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Generalitat ha rebut 152 sol·licituds per a les beques del Programa 500, el pla d’ajudes que subvenciona amb 500 euros al mes durant un any als joves menors de 30 anys que vullguen preparar les oposicions per al Grup A de l’Administració Pública valenciana.

En aquest sentit, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha destinat un pressupost total de 600.000 euros per convocar un centenar d’ajudes que els beneficiaris rebran entre l’1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023.

L’objectiu del Programa 500 és facilitar la incorporació de joves qualificats a la funció pública valenciana i corregir els obstacles econòmics que puguen dificultar l’accés en condicions d’igualtat a determinades places.

Gràcies a aquesta convocatòria, es concediran un màxim de 100 ajuts per contribuir a les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l’accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l’Administració de la Generalitat inclosos a les ofertes de ocupació pública del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

De les 100 beques previstes, es reservarà un 7% a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen la resta dels requisits exigits per a l’accés a l’ocupació pública.

Per a la concessió daquests ajuts es té en compte la situació econòmica dels aspirants, així com el seu expedient acadèmic. A més, han de comptar amb la direcció d’un centre especialitzat o una persona preparadora que certifiqui que estan preparant l’oposició. La comissió avaluadora, després d’analitzar les sol·licituds, ha elaborat el llistat provisional i des d’aquest dimarts els aspirants tenen deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits.