La Generalitat presenta les Sèries Cartogràfiques CV 50 i CV 100 elaborades per l’Institut Cartogràfic Valencià

86

– Salvador ha presentat aquesta nova cartogràfica juntament amb el director de l’ICV, Xavier Navarro

– S’ha obtingut a partir de cartografia ja existent i a un cost zero

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha qualificat les Sèries Cartogràfiques CV 50 i CV 100 elaborades per l’Institut Cartogràfic Valencià, ICV, i que ha presentat avui, d’exemple de “eficàcia, eficiència i rigor en la gestió dels recursos públics”.

Acompanyada pel secretari autonòmic, Lluís Ferrando, i el director de l’ICV, Xavier Navarro, la consellera ha presentat aquesta cartografia desenvolupada íntegrament per treballadors de l’ICV, i que s’ha obtingut a partir de cartografia ja existent.

Com ha explicat la consellera, “la cartografia 1:50.000 i 1:100.000 ha sigut elaborada per tècniques de generalització cartogràfica, a partir de la cartografia a escala 1:5.000 (CV05) preexistent, és a dir, són dues cartografies disponibles per al ciutadà, el cost econòmic de les quals ha sigut de zero euros”.

Aquestes cartografies inclouen les últimes actualitzacions de la cartografia primària, la 1:5.000, i la toponímia inclosa al nomenclàtor toponímic valencià jerarquitzada per a aquestes dues escales. En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que “la col·laboració entre l’Institut Cartogràfic Valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua permet transmetre a la ciutadania una visió del nostre territori amb una precisió, exactitud i un nivell d’actualització no vistes fins ara”.

Per a Salvador, eines com aquestes “deixen patent la voluntat del Consell de posar a la disposició de la societat valenciana tota la informació disponible i necessària per a conèixer millor la Comunitat Valenciana”. Aquesta cartografia està a la disposició de tota la ciutadania a través del visor de cartografia de la Generalitat i també per fulles comarcals disponibles des de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic Valencià.

En opinió de la consellera, “tenir una bona cartografia actualitzada del país és la millor garantia d’una correcta planificació de les polítiques públiques sobre el territori i també, una bona mostra d’amor i estima pel territori”.

En aquesta línia, Salvador ha reiterat que “la cartografia és la base de tota la planificació, és la infraestructura de les infraestructures, sense cartografia no hi ha una bona planificació possible de les polítiques públiques amb projecció territorial, sense cartografia no podem planificar obres públiques com són les carreteres o les línies de ferrocarril, però tampoc col·legis ni hospitals ni equipacions de benestar social”.

Per la seua banda, el director de l’ICV, Xavier Navarro ha subratllat que “l’Institut ha desenvolupat un mètode de generalització 100% automàtic que permet obtenir les series CV50 i CV100 a partir de sèrie CV05. Aquest procediment compleix totalment amb les premisses inicials i actualment estem ja estudiant l’obtenció de noves sèries cartogràfiques utilitzant aquest mètode”.