Una app mostra per geolocalització la flora i fauna de la Comunitat Valenciana

729
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • L’app GVA BDB ofereix informació del Banc de Dades de Biodiversitat de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • L’aplicació ha sigut desenvolupada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

La Generalitat ha posat en marxa una nova aplicació que permetrà donar a conéixer la informació disponible sobre la flora i la fauna autòctones de la Comunitat Valenciana, així com facilitar una nova eina de treball a les entitats i les persones observadores qualificades que possibilite la labor de recollida de noves dades.

Es tracta de l’app GVA BDB, del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana pertanyent a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que ha sigut desenvolupada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

A través de la nova app es podrà descobrir tota aquella informació pertanyent al Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana referida a les espècies silvestres del territori, com descripcions, llistats, fotografies i mapes de distribució, així com informació sobre els estats legals que les protegeixen o els seus censos de població.

L’app compleix amb estrictes controls de qualitat i seguretat i està preparada per al seu ús en dispositius Android, Huawei i IOS. A més, està integrada amb la nova cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

Amb la finalitat de donar a conéixer entre la ciutadania les característiques i l’estat de la flora i fauna autòctona de la Comunitat Valenciana, l’app permet a qualsevol usuari o usuària trobar una espècie concreta per la qual existisca interés o, mitjançant geolocalització, obtindre informació sobre les espècies que poblen una ubicació concreta, per proximitat.

Aquest ús de la localització en un mapa permet a qualsevol persona interessada descobrir, amb un simple toc en la pantalla, les formes de vida que es poden trobar a l’entorn de la seua elecció. Així mateix, seleccionant qualsevol espècie, podrà conéixer la seua descripció, fotografies, trobades en la Comunitat, la seua distribució o la seua catalogació com a espècie en perill o protegida.

Albiraments per personal col·laborador qualificat

GVA BDB ofereix aquesta informació públicament per a la ciutadania en general, així com informació més específica a la qual només podrà accedir el personal col·laborador qualificat a través d’un accés restringit.

En aquest apartat, tant les entitats com el personal observador qualificat podrà incloure cites d’albiraments, introduint la data, l’espècie i la localització exacta on s’ha produït l’albirament amb l’espècie de flora o fauna.

Quan es produïsca un albirament, és a dir quan un observador o observadora qualificat tinga una trobada amb una espècie (ocell, planta, etc.), podrà emprar l’app del seu dispositiu mòbil per a fer-li fotos, geolocalizar l’albirament i enviar tota aquesta informació al Banc de Dades de Biodiversitat.

Amb la finalitat de garantir la qualitat i la fiabilitat de la informació, els experts i expertes revisaran i validaran les dades i els incorporaran com una cita d’albirament en la base de dades. A partir d’aquest moment, estarà disponible per a tothom i a través la pròpia app, que indicarà quins albiraments s’han produït en cada entorn.

A més, amb aquestes aportacions, degudament tractades, el Banc de Dades de Biodiversitat posarà a la disposició de personal investigador i entitats conservacionistes una potent eina al servei de la vida silvestre de la Comunitat Valenciana.