La Generalitat intensifica els treballs per evitar plagues en les muntanyes de la Comunitat

75
PUBLICITAT

Les actuacions dels agents forestals se centren en l’avaluació de l’estat fitosanitari i en la retirada exemplars afectats

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha intensificat els treballs per al control de plagues en les muntanyes de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de reduir els efectes de la sequera i el canvi climàtic.

Raúl Mèrida, director general de Medi Natural i Animal, ha destacat que aquests treballs de prospecció de camp sobre plagues “se centren en 13 espècies que són considerades com a prioritàries per la normativa”. “Ens centrem en la verificació de l’estat de les masses forestals en els municipis valencians i en actuacions en els exemplars afectats”, ha remarcat. D’altra banda, també es col·labora amb les autoritats portuàries amb l’objectiu d’evitar l’entrada d’aquests organismes a través de la frontera marítima.

Els treballs duts a terme durant aquest exercici per part de les brigades denominades Unitats de Gestió Forestal (UGF) s’han centrat en la retirada de pins afectats per insectes perforadors de pineda, escolítids (Tomicus, Ips).

Per al control de la processionària del pi, un altre dels treballs que han realitzat les UGF ha sigut el tractament amb motxilla i polvoritzador hidropneumàtic en 232 hectàrees i més de 4.750 paranys de feromones d’aquesta espècie, juntament amb la retirada de posades d’ous en més de cinc hectàrees, així com treballs puntuals en 250 arbres.

La sequera ha sigut un factor que ha provocat l’augment d’aquests episodis. Afortunadament, les pluges de maig i juny han detingut el procés en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Hi ha altres espècies que, de moment, no han tingut una gran incidència en les muntanyes, com la Xylella fastidiosa. Des de la Direcció General de Medi Natural i Animal s’està duent a terme la recollida de 3.000 mostres per a la seua anàlisi i, de moment, no s’ha detectat la presència d’aquesta plaga més enllà de casos puntuals en pins.

Fins a la data, tampoc s’ha detectat la presència del nematode de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophyllus) en la Comunitat Valenciana, sent improbable la seua aparició, ja que el pi blanc (l’espècie de pineda més freqüent en les nostres muntanyes) s’està mostrant resistent a la malaltia.

Mesures per a la pròxima tardor

Per a la pròxima estació tardorenca, amb l’inici dels vols de reproducció d’insectes com el Tomicus destruens, es vigilarà la seua aparició procedint a l’eliminació dels arbres afectats per a evitar que es reproduïsquen en el seu interior i la nova generació d’insectes incremente els danys en l’arbratge encara viu. Es tracta d’evitar que les plagues se sumen als danys de la sequera.

A més, s’estan començant a planificar tales d’arbratge mort on la seua caiguda puga generar danys a infraestructures o béns, puga ocasionar el tall de camins o existisca risc per als residents o visitants dels espais protegits.