La Generalitat incorporarà noves mesures per a reforçar la seguretat en les festes de bous al carrer

264
Roda de premsa Jose Maria Àngel
– La Comissió de Festejos Taurins Tradicionals estudiarà quines mesures poden incorporar-se per a augmentar la seguretat dels més de 6.000 festejos taurins que se celebren cada any a la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana, a través de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), abordarà en el marc de la Comissió de Festejos Taurins Tradicionals, la incorporació de mesures encaminades a minimitzar els riscos i incrementar la seguretat de les festes de “bous al carrer”.

Així s’ha acordat en la trobada que ha mantingut el director general de l’AVSRE, José María Ángel amb membres de la junta directiva de la Federació de Penyes de Bous al Carrer per a analitzar l’evolució dels festejos en el que va d’estiu. José María Ángel ha assenyalat que la trobada és fruit del “diàleg permanent amb els implicats en la festa i que persegueix millorar els aspectes que siguen possibles des de la col·laboració”

Actuacions

Segons les dades oficials que ha oferit José María Ángel, fins a hui s’han celebrat a la Comunitat Valenciana 5.931 festejos taurins, (el 49% s’han celebrat a Castelló, el 38% a València i el 13% a Alacant). Durant 2015 es van celebrar 6.149, la qual cosa dóna una xifra anual que supera els 6.000 festejos taurins.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències té declarats un total de 157 ferits per festejos de bous al carrer en 2016. Es tracta d’una xifra en la qual s’inclouen des dels ferits lleus fins als més greus i que és de caràcter provisional. Per la seua banda, l’any 2015, amb dades ja tancades, des de gener al 16 d’agost, es van computar 577 ferits.

Quant al nombre de víctimes mortals, enguany ha mort una persona, mentre que l’any 2015 van ser set persones les que van perdre la vida com a conseqüència de la seua participació en els festejos.

Entre les actuacions realitzades per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències es troben les inspeccions realitzades per part de la Policia de la Generalitat. En aquest sentit, cal destacar que, fins a hui, durant l’any 2016, s’han dut a terme 474 actuacions d’inspecció en diferents municipis de la Comunitat Valenciana (166 en la província d’Alacant, 81 en la de València i 227 en la de Castelló).

Quant al nombre d’expedients sancionadors, les dades que consten són els de l’exercici passat, ja que, en el present exercici, no ha acabat el procediment administratiu que determina com és l’estat dels expedients oberts enguany. Així, durant l’any 2015 es van incoar 12 expedients sancionadors per infraccions en festejos de bous al carrer. D’ells, sis corresponen a la província d’Alacant i altres sis a la de Castelló.

La principal causa d’incoació ha sigut la presència de persones embriagades en el recinte taurí (les sis de Castelló més dues d’Alacant). Els altres motius d’obertura d’expedients (província d’Alacant) han sigut per l’absència de col·laboradors voluntaris, falta de condicions de seguretat i presència d’un ATS diferent al comunicat a l’Administració.

Incrementar la seguretat

Segons ha manifestat el director general de l’AVSRE, Jose María Ángel, l’objectiu de la trobada que s’ha celebrat aquest dimecres amb la Federació de Penyes de Bous al Carrer és arreplegar les opinions d’un col·lectiu sense el qual no es podria parlar d’aquestes festes a la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, segons Ángel, “l’Administració vol posar tots els mitjans posibles per a reduir al màxim els riscos, tenint en compte que el risc zero no pot existir mai”. Per això, “s’està produint un diàleg constant entre tots els participants en la festa des d’ajuntaments, federació de penyes, policia autonòmica i policies locals, per a detectar possibles febleses i treballar en conseqüència”, ha afegit.. En aquesta trobada s’han posat sobre la taula algunes mesures que s’estudiaran en la Comissió de Festejos Taurins, que és l’òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en matèria d’espectacles i festejos taurins i que se celebrarà en acabar el mes de setembre.

Entre aquestes mesures es troben: reforçar la presència activa del director del festeig, ampliar els mecanismes de custòdia de l’animal que vetlen pel seu benestar, incrementar el nombre de col·laboradors voluntaris perquè no quede cap superfície del recorregut per cobrir i que puguen detectar si hi ha infraccions en el reglament d’accés. Totes aquestes qüestions s’abordaran sempre tenint en compte l’opinió d’experts i tècnics que poden aportar també millores en relació a l’estructura dels cadafals o del recorregut.

A més, José María Ángel ha recordat que hi ha qüestions que ja vénen recollides pel reglament, com és el cas de la prohibició de participar als menors de 16 anys o a aquells que es troben baix els efectes de l’alcohol. En aquest sentit, ha anunciat que s’impartiran cursos de formació per als col·laboradors voluntaris i s’editarà una guia de bones pràctiques per a donar a conèixer algunes normes bàsiques de comportament que deuen tenir-se en compte per part de qualsevol participant en un festeig: des de l’ús de calçat adequat, fins a la prohibició de gravar el recorregut amb telèfon mòbil o amb càmeres.