La Generalitat impulsa una estratègia en matèria de vivenda per fer front al despoblament

444
PUBLICITAT

La Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica impulsa una estratègia en polítiques d’habitatge per fer front al despoblament. Amb aquesta iniciativa, des de la Direcció General d’Innovació Ecològica a la Construcció es pretén abordar el repte demogràfic i reactivar el parc existent d’habitatge a partir del diagnòstic de la situació actual, per activar programes en matèria de rehabilitació i d’accés a la habitatge.

L’objecte és facilitar la fixació de població, tant de l’existent com de les persones interessades a residir en aquests municipis. Entre les principals línies d‟acció que es preveuen, cal destacar la caracterització dels municipis a nivell de serveis disponibles i parc d‟habitatge existent, així com el plantejament d‟estratègies de mobilització d‟habitatge.

A dia d’avui, ja s’ha adjudicat el contracte administratiu de serveis mitjançant procediment obert simplificat per a l’assistència tècnica especialitzada responsable de la redacció col·laborativa d’aquest instrument a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) configurada per Carpe Estudio, El Rotgle, Fent Estudi , i Crearqció, que seran les quatre cooperatives responsables de coordinar el procés participatiu de diagnòstic i la redacció de l’estratègia iniciant-se les primeres sessions de col·laboració al mes de gener.

La directora general d’Innovació Ecològica a la Construcció, Nuria Matarredona, ha subratllat que l’estratègia serà fruit del diàleg i la participació i es dissenyarà de manera col·laborativa partint del diagnòstic a l’àmbit valencià.

“Reactivar el parc d´habitatge existent és fonamental des del compromís amb el desenvolupament sostenible, racionalitzant l´ús de recursos existents, fomentant la conservació del patrimoni edificat vernacle i evitant el consum de territori”, ha explicat la directora general.

La iniciativa compta amb la col·laboració d’altres direccions generals de la Generalitat Valenciana com són la d’Emergència Habitacional, l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) i també l’Institut Cartogràfic i l’Institut Valencià d’Estadística.