La Generalitat deu 35.000 euros a La Torre d’en Besora

376
PUBLICITAT

La Generalitat Valenciana li deu a l’Ajuntament de La Torre d’en Besora 35.000 euros. L’alcalde, David Vicente Segarra, ha assenyalat que aquesta quantitat suposa una part important del pressupost. “No ens han pagat la bestreta de dos contractes subvencionats i hem hagut d’avançar nosaltres els diners malgrat que teníem la promesa que quan es realitzaren els contractes ens avançarien un 75%” ha lamentat el primer edil qui ha ressenyat que “si haguera sigut l’any anterior teníem 4 persones contractades i la situació seria pitjor”. A més la Generalitat li deu a la localitat la meitat del fons de compensació a municipis, la qual cosa llastra la tresoreria municipal. L’administració autonòmica també deu ajudes referides al Parc Miner del Maestrat.

David Vicente Segarra ha indicat que “si anuncien i concedeixen ajudes el lògic és que les paguen dins del termini i en la forma escaient, el mateix que ens exigeixen als ajuntaments. No té sentit anunciar ajudes si després no compliran els terminis i ofeguen als ajuntaments”.