La Generalitat destina 500.000 € als ajuntaments per a plans especials de minimització d’impactes territorials

751
Vista d'Albocàsser.
PUBLICITAT

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha convocat ajudes per un total de 500.000 euros destinades a ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants. Estes subvencions tenen com a finalitat l’elaboració de plans que busquen la minimització de l’impacte territorial, cosa que permetria la regularització dels habitatges construïts en terrenys no urbanitzables.

La consellera Rebeca Torró ha incidit en el fet que la minimització d’impacte territorial té com a principal objectiu regularitzar la situació dels habitatges mitjançant Plans Especials de minimització d’impactes territorials (PEMIT). Així i tot, també ha remarcat que només es podran solucionar les situacions d’aquells domicilis acabats abans del 20 d’agost del 2014.

La minimització consisteix en una sèrie de procediments que pretenen pal·liar o disminuir l’impacte mediambiental que hagen pogut produir certes construccions, activant unes obres mínimes per solucionar estos perjudicis. Cal tenir en compte que aquest procediment afecta gran part del territori de la Comunitat Valenciana, encara que estes ajudes no donarien solució a les residències edificades durant els últims anys.

Pel que fa a les millores que es busquen amb les noves ajudes, es busca que els habitatges compten amb sistema de depuració, espais destinats a la recollida de residus sòlids, un sistema viari per accedir a les edificacions i una connexió adequada amb la xarxa viària. A més, sempre que siga possible, s’intentarà comptar amb subministrament d’aigua potable i d’energia elèctrica.

Els interessats en les ajudes poden presentar les sol·licituds i la documentació requerida a través de la Seu Electrònica de la Generalitat, comptant amb un termini de quinze dies des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.